• Σύνδεσμοι Αλληλοβοήθειας στην Αυστραλία
  • Αναρχικό Κοινωνικό Κέντρο-Βιβλιοθήκη
  • Bazzar Βιβλίου στον Ελεύθερο Κοινωνικό Χώρο Nosotros
  • Φύλο, Σώμα και Σεξουαλικότητα στην παιδική ηλικία. Κύκλοι συζήτησης από το Μικρό Δέντρο (που θα γίνει δάσος)
  • Το παιχνίδι και η φαντασία ως εργαλεία μάθησης και συμβίωσης
  • Απλήρωτη Πρακτική Άσκηση, προθάλαμος για τον εργασιακό μεσαίωνα
  • Μάρτιος στην Άνω Πόλη -Reclaim Mondays: Vol2 Floral edition
  • Ψηλαφισμοί περιβαλλοντικής ηθικής από το Μικρό Δέντρο
  • Ελευθεριακή ψηφιακή βιβλιοθήκη : 1300 τίτλοι και συνεχίζουμε…
  • Πανεπιστήμιο για τις επιχειρήσεις και όχι για τις ανάγκες μας

Provo.gr αναρχικό Portal πολιτικής ενημέρωσης και σχολιασμού